perjantai 29. tammikuuta 2021

Tiedote: LVMO siirtyy lähiopetukseen 1.2.2021

Länsi-Vantaan musiikkiopisto siirtyy lähi- ja hybridiopetukseen alle 20-vuotiaiden osalta - myös etäopetuksessa voi jatkaa.


Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti lasten harrastusten osalta voidaan siirtyä hallitusti lähiopetukseen. Harrastusten avaaminen koskee vain alle 20-vuotiaita. Aikuisten opetus sekä ryhmät, joissa lapsella on vanhempi mukana, jatkuvat etänä. 

Tiedote löytyy kokonaisuudessaan täältä:

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Lähiopetukseen siirtymisen myötä on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita:

 • Kaikki yli 12-vuotiaat käyttävät musiikkiopiston sisätiloissa kasvomaskia
 • Kädet pestään ja desinfioidaan ennen ja jälkeen tunnin

 • Musiikkiopiston sisätiloihin tullaan vasta juuri ennen oman tunnin alkua ja sieltä poistutaan ripeästi

 • Tunnilla säilytetään turvavälit

 • Musiikkiopistolle ei tulla lieväoireisena eikä silloin, jos joku perheenjäsen odottaa koronatestin tulosta. Tunti pidetään tällöin etätuntina.


Harrastusta voi jatkaa edelleen etäopetuksena. Asiasta voi sopia suoraan oman opettajan kanssa. Toivomme ymmärrystä perheiltä mahdollisten opetusaikojen ja -tilojen muutoksiin. Lisätietoja oppilaitoksen toiminnasta antaa rehtori Pauliina Okkonen p. 050 534 9891, pauliina.okkonen@lvmo.fi