Hinnasto

Hinnasto ja tietoa oppilaitoksen käytännöistä.


Lukukausimaksu on mahdollista jakaa kuukausieriin. Voit sopia mahdollisista maksujärjestelyistä toimiston kanssa. 

Laskut lähetetään syyskuussa ja tammikuussa. Kesken kauden aloittavien oppilaiden lukukausimaksu lasketaan jäljellä olevien opetuskertojen mukaan. 

Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta, mikäli osallistumista ei peruta vuodenvaihteessa. Alla olevat maksut ovat lukukausimaksuja.

Musiikin varhaisiän opetus

 • Perheryhmä 30 min 110 €
 • Sisarusmuskari 30 min 180 € / kaksi lasta
 • Sisarusmuskari 45 min 270 € / kaksi lasta
 • Leikkiryhmät (3-5-v.) 45 min 145 €
 • Soitinvalmennus (piano, kantele, viulu, kitara, poikkihuilu ja nokkahuilu) ryhmässä 45 min 210 €
 • Bändipaja 210 €
 • Soitinkaruselli 210 €
 • Soitinhyrrä 210 €
 • Viulumuskari 250 €
 • Ukuleleryhmä 6-9-vuotiaille. Hinta sisältää ukulelen. 45 min 250 €
 • Instrumenttiopetus
 • Yksilöopetus 30 min 446 €
 • Yksilöopetus 45 min 628 €
 • Yksilöopetus 60 min 810 €
 • Paritunti 30 min 285 €
 • Paritunti 45 min 333 €
 • Ryhmätunti 3-4 oppilasta 45 min 285 €
 • Bändiopetus ryhmässä, vähintään 3 osallistujaa 45 min 210 €
 • Kuoro 75 min 100 €

Ilmoittautuminen

Meillä voit aloittaa harrastamisen koska tahansa! Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voit osoitteessa: https://lvmo.eepos.fi

Kokeilutuntipaketti 3 x 30 min maksaa 75 euroa.

Hyvä tietää

 • Peruutukset ja muutokset: Kaikki peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa kirjallisesti toimistoon.
 • Poissaolot: Oppilaan omista syistä (matkoista, sairaudesta) aiheutuvia poissaoloja ei hyvitetä. Oppilaan sairastuessa tunnin voi vaihtaa etätunniksi, joka pidetään normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Yleiset ehdot 2022-2023

 • Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta, mikäli osallistumista ei peruta vuodenvaihteessa. Syyslukukauden oppilaspaikan voi perua veloituksetta 1.8. asti ja kevätlukukauden 30.12. asti. Kerromme peruutuskäytännöistä lisää alempana näissä ehdoissa.

 • Muskariryhmissä poissaoloja voi korvata vastaavissa ryhmissä sopimalla tästä ryhmän opettajan kanssa etukäteen. Muskariopettajan sairastumisen vuoksi voidaan perua ilman korvausvelvollisuutta yhteensä enintään yksi kerta lukukauden aikana. Mikäli opetuskertoja joudutaan perumaan enemmän, tunnit pyritään korvaamaan ylimääräisillä tunneilla tai erillisillä tapahtumilla. Opetuskertoja on syksyllä 17 ja keväällä 18. Yhteensä opetusviikkoja on 35. 

 • Opetuskertoja instrumenttiopetuksessa on syys- sekä kevätlukukaudella 15, yhteensä lukuvuoden aikana 30. Lisäksi opetukseen sisältyy viisi konserttia joko kuulijana tai esiintyjänä. Yhteensä opetusviikkoja on 35. 

 • Lukukausimaksu on mahdollista jakaa kuukausieriin. Voit sopia mahdollisista maksujärjestelyistä toimiston kanssa. Laskut lähetetään syyskuussa ja tammikuussa sähköpostitse. Kesken kauden aloittavien oppilaiden lukukausimaksu lasketaan jäljellä olevien opetuskertojen mukaan. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta, mikäli osallistumista ei peruta vuodenvaihteessa. 

 • Hinnastossa kerrotut hinnat ovat lukukausimaksuja.

 • Oppilaan omista syistä (matkoista, sairaudesta) aiheutuvia poissaoloja ei hyvitetä. Oppilaspaikan peruuttaminen on tehtävä sähköpostitse Musiken toimistoon (toimisto@lvmo.fi). Yksilöopetuksessa olevalta oppilaalta, joka keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, veloitetaan käytyjen tuntien lisäksi neljää opetuskertaa vastaava peruutusmaksu. 

 • Ryhmät käynnistetään ilmoittautumisten perusteella. Sen jälkeen kun opetuksen ajankohta on sovittu, ryhmäopetuksen oppilaspaikkaa ei voi perua. Lopettamisajankohdaksi katsotaan se päivä, jolloin asiasta on kirjallisesti ilmoitettu Musiken toimistoon. Poikkeustilanteissa (esim. vakava sairastuminen) ota yhteyttä toimistoon ja rehtoriin. 

 • Oppilaspaikka katsotaan menetetyksi, jos oppilas on ilmoittamatta poissa lukukauden kahdelta ensimmäiseltä opetuskerralta. Tässäkin tapauksessa oppilaalta laskutetaan peruutusmaksu.

 • Laskujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin oppilaspaikasta luopuminen. Maksujen perintä siirretään maksukehotuksen jälkeen perintätoimistolle. Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme 5 €. 

 • Poikkeustilanteessa opetus voidaan järjestää esimerkiksi etäopetuksena. 

Musiikinopetuksen käytännöt

 • Opetuskertoja instrumenttiopetuksessa on syys- sekä kevätlukukaudella 15, yhteensä lukuvuoden aikana 30. Lisäksi opetukseen sisältyy viisi konserttia tai tapahtumaa, joko kuulijana tai esiintyjänä.

 • Soitinopetuksen lisäksi lukukausimaksuun sisältyy mahdollisuus osallistua musiikin perusteiden eli musiikinteorian opetukseen. 

 • Muskariopetuksessa opetuskertoja on syksyllä 17 sisältäen konsertin tai tapahtuman sekä keväällä 18, sisältäen konsertin tai tapahtuman. Yhteensä opetusviikkoja on kaikilla 35. Ota yhteyttä 

Toimiston henkilökunta antaa mielellään lisätietoja opetuksesta sekä auttaa ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

✉️ Ota yhteyttä