Soiton- ja laulunopetus

Länsi-Vantaan musiikkopistossa voit harrastaa rennossa ilmapiirissä vaikka vain omaksi iloksesi, tai valmentautua tavoitteellisesti kohti ammattiopintoja.


Meillä ei ole pääsykokeita, joten kaikki halukkaat pääsevät oppilaiksi, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana.
Voit tutustua opetussuunnitelmaamme tästä: Opetussuunnitelma 2020.pdf

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineissa opiskellaan musiikin teoriaa ja säveltapailua. Opetus sisältyy lukukausimaksuun.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opiskelussa tavoitteet määrittyvät usein oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Yhteismusisointi ja ryhmäopetus sopivat hyvin yleisen oppimäärän oppimistyyleiksi. Opinnot rakentuvat yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista.

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen opetus on tavoitteellista, ja sen pohjalta tähdätään korkeatasoiseen instrumentin hallintaan ja mahdollisesti ammattiopintoihin. Laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat varhaisiän musiikkikasvatuksen, musiikin perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista.

Suzuki-osasto

Suzuki-menetelmää voivat käyttää opettajat, jotka ovat suorittaneet suzuki-opettajan opinnot. Suzuki-osaston opetuksessa käytetään lapsilähtöistä suzuki-menetelmää, joka on japanilaisen viulupedagogi Shinichi Suzukin luoma. Koska menetelmä perustuu musiikin kuunteluun ja alkeisharjoitukset motorisesti helposti toteutettaviin tekniikkaharjoituksiin, voi harrastuksen aloittaa jo 3-4-vuotiaana. 
Ota yhteyttä 

Toimiston henkilökunta antaa mielellään lisätietoja opetuksesta sekä auttaa ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

✉️ Ota yhteyttä
MIKÄ INSTRUMENTTI SINULLE SOPISI?

Mietitkö vielä mikä instrumentti sinulle sopisi parhaiten? Alta pääset tutustumaan kaikkiin opetusaineisiimme. 


Löydät esittelytekstin alta myös soitinesittelyvideon. Opettajiin pääset tutustumaan opettajaesittelyjen kautta » Alttoviulu

Alttoviulu on yksi monista jousisoittimista ja kuuluu tarkemmin viuluperheeseen. Viuluun verrattuna alttoviulu on jonkin verran suurempi ja pidempi soitin. Se soi kvinttiä matalammalta kuin viulu. Alttoviulun ääniala on c-c3, ja musiikkia alttoviululle nuotinnettaessa käytetään koristeellista alttoavainta (eli c-avainta). Oma avain merkitsee nuotin viivastolle eri paikkaan kuin esimerkiksi viulistien nuoteissa, joskin alttoviulistit lukevat myös viulistienkin käyttämää ja kaikille tuttua g-avainta.

Alttoviulu mielletään usein pelkästään klassisen musiikin soittimeksi, mutta sillä soitetaan myös kansanmusiikkia, jazzia, rockia sekä muita populaarimusiikin tyylejä. Sinfoniaorkesterissa alttoviululla on oma erityinen roolinsa. Alttoviulusektiota kutsutaan usein orkesterin sydämeksi, sillä juuri alttoviulut väliäänenä usein määrittävät, onko soiva sointu duuri vai molli.

Alttoviulu, kuten muut viuluperheen jäsenet (viulu ja sello), syntyi lira da braccion pohjalta 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa luultavasti Pohjois-Italiassa. Vuoden 1550 paikkeilla alttoviulu oli muuttunut 4-kieliseksi, vaikka vielä vuonna 1530 kieliä oli vain kolme.

Perustekniikka alttoviulun soitossa on samankaltainen kuin viulussa. Alttoviulua voi soittaa jousella, näppäillen eli pizzicato sekä moniäänisesti kaksois- tai kolmoisotteilla. Pizzicatoja on olemassa erilaisia, tavallinen pizzicato, vasemman käden pizzicato (kieliä näppäillään vasemmalla kädellä) sekä ns. Bartók-pizzicato (kieli vedetään niin korkealle, että se pamahtaa otelautaan).

Jousella voidaan soittaa détachéna (irrallaan, jokainen sävel erikseen) tai legatona (sitoen, säveliä sidotaan samalle vedolle tai työnnölle). Jouselle on paljon muitakin soittotapoja, minkä lisäksi sillä voidaan soittaa myös lähellä tallaa (sul ponticello), otelaudan päältä (sul tasto) tai jousen puupuolella (col legno). Lisäksi alttoviulua voi preparoida, jolloin soittimesta lähtevää ääntää voidaan muuntaa.

Alttoviuluja löytyy eri kokoisia ja hintaisia – aina 80 eurosta yli 10 000 euroon. Opistollamme on joitakin lainasoittimia, joilla pääsee hyvin alkuun. Ajan myötä on kuitenkin hyvä hankkia oma soitin. Soittoharrastusta silmällä pitäen kelvollisen soittimen saa hankittua jo noin sadalla eurolla. Alttoviululla voi aloittaa soittoharrastuksen tai siihen voi siirtyä esim. viulua soitettuaan. Soittoharrastus on mahdollista     kaikenikäisille.

Tiesitkö muuten, että muun muassa Japanin keisari Naruhito soittaa alttoviulua? Myös rock-kitaristi Jimi Hendrix soitti lapsena alttoviulua.

Kuuluisia alttoviulisteja:
Katso alttoviulun soitinesittelyvideo YouTubesta
Huilu

Huilu on kaunisääninen puhallinsoitin, jonka sointi on sävykäs ja ilmaisuvoimainen. Huilulle on kautta vuosisatojen sävelletty runsaasti ohjelmistoa, ja sillä voi soittaa monipuolisesti eri musiikkityylejä, niin klassista kuin pop- tai vaikkapa elokuvamusiikkia. Huilu sopii myös hienosti yhteissoittoon muiden soittimien kanssa. Musiikkiopistolla on muutamia lainasoittimia, joilla pääsee hyvin alkuun, mutta ajan myötä on hyvä hankkia oma soitin. Opettaja auttaa soittimen hankinnassa. Tervetuloa tutustumaan huilun maailmaan!

Katso huilun soitinesittelyvideo YouTubesta.
Improvisaatio

Vapaa improvisointi, kuten mikä tahansa improvisointi, on ennen kaikkea vuorovaikutusta, jossa kommunikoinnin välineenä käytetään ääniä, niin musiikillisia kuin hälyääniäkin. Koska lainalaisuudet improvisaatiossa ovat pitkälti samat kuin missä tahansa ihmistoiminnassa, improvisaatio auttaa yksilöä kehittämään ja harjoittelemaan taitoja, joita voi soveltaa kaikkialle elämään.

Vapaassa improvisaatiossa ei ole olemassa varsinaista oikeaa tai väärää, vaan se on tapa uteliaasti tutkia musiikin ja äänen syvintä olemusta: mitä ne itse kullekin tarkoittavat ja miten yhdistää erilaiset näkemykset. Se antaa tilaisuuden tehdä jotain, mitä yleensä musiikillisesti ei saisi tehdä, sekä mahdollistaa esim. liikkeen yhdistämisen musiikkiin. 

Vapaan improvisaation avulla omaan muusikkouteen on mahdollista löytää uusia näkökulmia, ilmaisua laajentavia mahdollisuuksia ja inspiroivia tilaisuuksia sekä oppia jotain uutta itsestään ihmisenä. Ajoittain improvisoidessa saattaa ajautua mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta juuri improvisointi myös kehittää taitoja muuttaa yllättävä tilanne itselle tutuksi.

Improvisaatio nähdään usein osana jotakin suurempaa musiikkilajia, kuten jazz, vanha musiikki taikka länsimainen taidemusiikki. Musiikillinen improvisaatio on kuitenkin ollut olemassa jo kauan ennen varsinaisten musiikkityylien syntyä. Tunnetun vapaaimprovisoijan, kitaristi Derek Baileyn mukaan ensimmäiset musiikilliset esitykset eivät ole voineet olla muuta kuin vapaata improvisaatiota. Vapaa improvisaatio on oma itsenäinen musiikkilajinsa, joka on syntynyt osittain vastareaktiona jazzille ja länsimaiselle taidemusiikille, mutta toisaalta myös fuusioi niitä ja monia muita musiikkityylejä.

Tärkein ero vapaan improvisaation ja esimerkiksi juuri jazzin tai länsimaisen taidemusiikin välillä on se, ettei vapaassa improvisaatiossa esittäjän tarvitse osata soittaa tai hallita suvereenisti jotakin soitinta, sillä erilaisia sointeja on mahdollista tuottaa erilaisilla esineillä ja asioilla, jotka jollakin tavalla saavat improvisoijan mielikuvituksen laukkaamaan.

Improvisaation opiskelemisen voi aloittaa jo lapsena, ja se sopii kaikenikäisille.Kantele

Suomen sävyrikas ja monipuolinen kansallissoitin kantele soveltuu mainiosti helposti lähestyttävänä instrumenttina ensimmäiseksi soittimeksi, jonka kanssa soittoharrastusta voi jatkaa aina ammattilaistasolle saakka. Kanteleella soitettava ohjelmisto kattaa laajasti erilaisia musiikkityylejä kanteleelle sävelletystä musiikista länsimaiseen taidemusiikkiin, nykymusiikkiin, kansanmusiikkiin sekä popmusiikkiin. Lisäksi kanteleopinnoissa korostuu oppilaan omaa luovuus improvisaation sekä säveltämisen saralla. Yksityistuntien lisäksi kanteleopinnoissa on mahdollisuus yhteismusisointiin muun muassa erilaisten pienkokoonpanojen sekä nuoremmille oppijoille suunnattujen kantelekerhojen muodossa. 

Kanteleita on paljon erilaisia aina 5-kielisestä pienkanteleesta 40-kieliseen konserttikanteleeseen saakka. Suurempien kanteleiden soitto aloitetaan yleensä aikaisintaan kuuden vuoden iässä, yläikärajaa soittoharrastuksen aloittamiselle ei ole. Kaikkein pienimmille soittajille suositellaan harrastuksen alkuun kantelekerhoon osallistumista 5-kielisellä pienkanteleella, joita on mahdollista lainata musiikkiopistolta. Musiikkiopistolta on lainattavissa myös yksi 32 -kielinen kotikantele. Oman soittimen hankinta kannattaa tehdä yhteistyössä opettajan kanssa.

Katso kanteleiden soitinesittelyvideo YouTubesta
Klassinen kitara

Klassinen kitara on yksi nuorimmista konserteissa kuultavista soittimista. Modernin klassisen kitaran “isänä” pidetään espanjalaista Andrés Segoviaa (1893-1987), joka halusi tuoda kitaran konserttisaleihin kotimaansa vahvan flamenco-kulttuurin keskeltä 1900-luvun alussa.

Klassinen kitara tarkoittaa puusta rakennettua nylonkielistä akustista kitaraa, jolla soitetaan tyypillisesti klassista musiikkia aina 1500-luvulta nykyaikaan, mutta kitarasovituksia klassisen repertoaarin ulkopuolelta soitetaan runsaasti. Yksinsoittamisen lisäksi klassista kitaraa voidaan soittaa yhdessä esimerkiksi monenlaisissa eri soitinkokoonpanoissa. Perinteisissä ja keskeisissä soolokitaralle sävelletyissä teoksissa soittaja pääsee toimimaan itse omana kapellimestarinaan, solistina ja orkesterina. Kitarasta saakin eri näppäilytavoilla milloin sellon tai vaikkapa vaskisektion kuuloisen. Soittotekniikka eroaa muista kitaransoiton tyyleistä oleellisesti näppäilykäden sormien monipuolisen käytön vuoksi, sillä useasti melodiaääntä soitetaan nimettömällä, väliääniä etu- ja keskisormella ja bassolinjaa peukalolla. Klassisen kitaran dynaaminen skaala, eli kuinka voimakkaana tai hiljaisina äänet voivat soida, on yksi laajimmista, kun on kyse akustisista eli vahvistamattomista soittimista. Soittotaidon, soittimen ja sen kielten laadun puitteissa klassinen kitara on instrumenteista yksi herkimmistä ja ilmaisuvoimaisimmista. 

Klassisia kitaroita löytyy eri kokoisia ja hintaisia - aina 80 eurosta yli 10 000 euroon. Soittoharrastusta silmällä pitäen kelvollisen soittimen saa hankittua jo noin sadalla eurolla. Klassinen kitara on kevyt ja helposti mukana kulkeva mutta myös verrattain hiljainen instrumentti. Kitaransoittoharrastus on mahdollista kaikenikäisille, ja soittamaan voi alkaa jo vaikkapa 5-vuotiaana.

Katso kitaran soitinesittelyvideo YouTubesta.      

Kontrabasso

Katso kontrabasson soitinesittelyvideo YouTubesta

Laulu

Ihmisääni on myös soitin. Sen toimivuutta, joustavuutta ja monipuolisuutta voidaan kehittää erilaisilla harjoitteilla läpi elämän. Laulutunneilla tutustutaan opiskeltavan ohjelmiston lisäksi omaan ääneen ja sen mahdollisuuksiin sekä terveen äänenkäytön osatekijöihin, kuten asentoon, hengitykseen ja ääntä muodostavien kehonosien yhteistoimintaan. 

Ohjelmiston ja harjoitettavien laulutyylien sekä äänenkäytön perusteella laulunopiskelu jaetaan klassiseen ja pop-jazz-lauluun. Tunneilla opettaja säestää opiskelijaa tyylinmukaisesti kosketinsoittimella tai voidaan käyttää taustanauhoja.

Klassinen laulu

Klassisessa laulussa opiskellaan klassisen musiikin vaatimaa voimakasta äänenmuodostusta, jotta lauluääni saadaan kantamaan vahvistamatta orkesterin yli kuten esim. oopperassa. Ooppera- sekä antiikin aarioiden lisäksi opiskellaan saksalaista liedmusiikkia, suomalaisia ja pohjoismaisia taidelauluja sekä kansanlauluja. Ohjelmisto voi sisältää muitakin lauluja, esim. laulelmia ja musikaalikappaleita. Klassista laulua kutsutaan myös vokaalimusiikiksi. 

Pop-jazz-laulu

Pop-jazz-laulussa opiskellaan rytmimusiikin äänenmuodostusta ja tyylilajeja. Rytmimusiikkia esitetään esim. bändissä, jossa laulu on muiden bändisoittimien tavoin sähköisesti vahvistettua. Mikrofonitekniikan opiskelu kuuluu pop-jazz-laulukoulutukseen. Pop-jazz-laulun opiskeltavia tyylilajeja ovat mm. kansanlaulut, laulelmat, iskelmät, blues, jazz, pop, rock, r’n’b, soul, latin, country, rap ja musikaalit. 

Lauluryhmät

Koululaisten lauluryhmissä tutustutaan monipuolisesti laulamiseen, omaan ääneen ja musiikin tyylilajeihin. Katso eri laulutyylejä esittelevä video YouTubesta

Nokkahuilu

Nokkahuilu on upea vanha taidesoitin, jolla on pitkä historia ja laaja ohjelmisto keskiajalta nykypäivään. Nokkahuilulla vasta-alkaja pääsee nopeasti musisoinnin makuun, sillä ääni syttyy helposti, soitin on kevyt ja mittasuhteiltaan sopiva pieniinkin käsiin. Aloitussoittimina käytettävät muoviset huilut ovat erittäin edullisia, opettaja auttaa soittimen hankinnassa. Tervetuloa soittamaan nokkahuilua!

Katso nokkahuilun soitinesittelyvideo YouTubesta

Piano

Piano on monipuolinen ja helposti lähestyttävä kosketinsoitin, jolla voi soittaa melkeinpä mitä musiikkityylejä tahansa länsimaisesta taidemusiikista latinorytmeihin ja pop/rock-musiikkiin. Piano on saanut itselleen vankan jalansijan musiikin historiassa aina 1700-luvun alusta lähtien ja on edelleen keskeinen soolo- ja kamarimusiikkisoitin erilaisissa kokoonpanoissa. Piano on useimmiten säveltäjien ja musiikintekijöiden olennainen työkalu sävellysprosessin aikana, sillä pianolla pystyy simuloimaan kokonaisen sinfoniaorkesterin kuulokuvan tai hahmottelemaan tämän päivän radiohittejä. Taitojen karttuessa vain oma luovuus on rajana!

Yksilöopetuksen ohella opistomme tarjoaa halukkaille myös pari- sekä ryhmätunteja. Harjoittelua varten kotona olisi hyvä olla piano. Akustinen piano on paras valinta, mutta laadukkaalla sähköpianollakin pääsee alkuun. Soittimia löytyy tänä päivänä joka lähtöön, ja opettajamme auttavatkin mielellään soittimen valinnassa. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa pianonsoittoa! Tervetuloa opintojen pariin!

Katso pianon soitinesittelyvideo YouTubesta

Rummut

Katso rumpujen soitinesittelyvideo YouTubesta

Sähköbasso

Katso sähköbasson soitinesittelyvideo YouTubesta.

Sähkökitara

Sähkökitara on hyvin monipuolinen ja ilmaisuvoimainen instrumentti säestys-, melodia-, soolo- ja bändisoittimena taipuen useaan musiikkityyliin, kuten esim. rock, pop, blues, country, jazz, latin, rautalanka ja evergreenit.

Kitarasta on tullut yksi suosituimmista soittimista, koska sen alkeet on yleisesti ottaen helppo oppia, mutta kitaransoiton haasteellisuutta on kyllä kehitetty hyvin pitkälle eri tyyleissä.

Sähkökitaran soiton voi aloittaa noin 6-vuotiaasta aina senioriksi asti, ja ensikitaran saa hankittua suhteellisen edullisesti.

Sähkökitara poikkeaa perinteisestä klassisesta kitarasta rakenteen, äänenvahvistuksen (kaikukoppa vs vahvistin) sekä soittotekniikan osalta, kuitenkin tärkeimmät osat ja viritys ovat identtiset. Sähkökitaralla soitetaan myös klassista kitaramusiikkia plektralla sekä sormin (oikea käsi).

Nykykitaraa “muistuttavat” soittimet ovat olleet tunnettuja jo ainakin 5000 vuotta, mutta sähkökitara on hyvin nuori soitin. Sähkökitaran pääasialliset sekä vielä tänä päivänäkin suosituimmat mallit tulivat sarjavalmistukseen ja myyntiin vasta 1950-luvulla amerikkalaisten Fenderin ja Gibsonin toimesta seuraavasti: Fender Broadcaster/Telecaster 1950, Gibson Les Paul 1952, Fender Stratocaster 1954 ja Gibson ES-335 1958.

Merkittäviä sähkökitaran soiton pioneereja ja kehittäjiä ovat olleet mm. Charlie Christian, Chuck Berry, Jimi Hendrix ja Eddie Van Halen.

Katso sähkökitaran soitinesittelyvideo YouTubesta.
Ukulele

Ukulele, ”hyppivä kirppu”, on kielisoitin ja rakenteeltaan pienikokoinen nelikielinen kitara, joka on helppo, halpa ja hauska soitin kulkien helposti mukana minne vain (”Ukulelea ei voi soittaa nauramatta”, George Harrison). Tämä “maailman aurinkoisin soitin” kehitettiin alunperin 1880-luvulla Havaijilla Honolulussa Portugalin Madeiralta tulleiden siirtotyöläisten toimesta.

Ukulele soveltuu kaikenikäisille, niin aloitteleville kuin jo muita soittimia soittaville. Ukulelea soitetaan paljolti samaan tapaan kuin kitaraa, mutta soittotekniikka on paljon vapaampi.

”Uku” on ollut mm. Jimi Hendrixin, Brian Mayn ja David Bowien ensisoitin. Ukulele on ollut eri vuosikymmenillä lukuisten tähtien sylissä elokuvissa ja konserteissa, mm. Marilyn Monroe, Elvis, Tom Hanks, Scarlett Johansson, John Lennon, Bruno Mars. Ensimmäisenä ihmisenä kuussa käynyt suuri ukulelen ystävä Neil Armstrong vietti lennon jälkeisen 21 päivän karanteenin ukulelea soitellen.

Ukulelebuumi Suomessa ja maailmalla ei näytä laantumisen merkkejä, vaan päinvastoin!

Käy katsomassa ukulelen soitinesittelyvideo YouTubesta.
Viulu

Viulu on yksi tunnetuimmista soittimista. Se on yksi monista jousisoittimista ja kuuluu tarkemmin viuluperheeseen. Viulun ääniala on g–h4 ja on täten viuluperheen korkeaäänisin soitin. Musiikkia viululle nuotinnettaessa käytetään kaikille tuttua g-avainta.

Viulu, kuten muutkin viuluperheen jäsenet (alttoviulu ja sello), syntyi lira da braccion pohjalta 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa luultavasti Pohjois-Italiassa. Varhaisimmat nykyisen kaltaiset viulut on valmistettu Milanon ja Venetsian seuduilla. Ensimmäisiä merkittäviä viulunrakentajia olivat Gasparo da Saló sekä Andrea Amati. Tunnetuimpia soitinrakentajia on Antonio Stradivari.

Viulu mielletään usein pelkästään klassisen musiikin soittimeksi, mutta sillä soitetaan myös kansanmusiikkia, jazzia, rockia sekä muita populaarimusiikin tyylejä.

Viuluja on olemassa kokoviulun lisäksi myös mm. ¾-, ½-, ⅛-kokoisina. Opistollamme on joitakin lainasoittimia, joilla pääsee hyvin alkuun. Ajan myötä on kuitenkin hyvä hankkia oma soitin. Soitin kannattaa valita yhdessä opettajan kanssa, jotta se on kaikin puolin sopiva soittajalleen. Soittoharrastusta silmällä pitäen kelvollisen soittimen saa hankittua jo noin sadalla eurolla. Viulun soittamisen voi aloittaa jopa jo nelivuotiaana, mutta tietenkin myös aikuisena.

Tiesitkö muuten, että jousessa käytettävät jouhet tehdään oikeiden hevosten häntäkarvoista?

Tunnettuja viulisteja:

Käy katsomassa viulun soitinesittelyvideo YouTubessa. 
Yhteissoitto

Oppilaitoksessamme pääsee musisoimaan erilaisissa kokoonpanoissa. Meillä on bändejä, yhtyeitä eri soittimille sekä aikuisten kuoro.

Käy katsomassa bändivideot YouTubesta: 

Käy katsomassa kamarimusiikkivideot YouTubesta: Ota yhteyttä 

Toimiston henkilökunta antaa mielellään lisätietoja opetuksesta sekä auttaa ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

✉️ Ota yhteyttä