Muskari ja soitinvalmennus

Varhaisiän musiikkikasvatusta tarjotaan 0 - 9 -vuotiaille. Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluuvat muskarit ja soitinkaruselli.


Varhaisiän musiikkikasvatuksen tarkoituksena on johdattaa lapset musiikin maailmaan, herätellä kiinnostusta musiikkiin ja tarjota musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka luovat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.

Leikin keinoin, musiikin työtapoja (puhe ja laulu, soitto, liike ja tanssi, kuuntelu sekä integrointi) käyttäen, rohkaistaan lasta improvisoinnin ja säveltämisen maailmaan. Kuljemme musiikillisen kasvun portaita musiikillisiin elementteihin tutustuen. Musiikin elementit tulevat tutuksi esimerkiksi erilaisten käsiteparien avulla (kuten hidas-nopea, hiljainen-voimakas). Lapsi pääsee ilmaisemaan itseään musiikin keinoin monipuolisesti. Muskari kehittää lapsen laulutaitoa, rytmi- ja säveltajua sekä musiikin kuuntelukykyä. 

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteita:
  • Esiintyminen paitsi omassa muskarissa, myös kauden päätöskonsertissa ja muissa mahdollisissa konserteissa. Kannustava ja turvallinen ilmapiiri, yhdessä suunniteltu ja harjoiteltu esiintyminen ja siihen sitoutuminen auttavat lasta kohtaamaan esiintymisjännityksen.
  • Opetuksen integraatio tarinalliseen leikkiin, kuvataiteisiin, draamaan ja kirjallisuuteen.
  • Improvisaatio leikin varjolla
  • Säveltämisen alkeisiin tutustuminen sävellyttämisen erilaisin keinoin. Sanoitusten keksiminen esimerkiksi sadutuksen avulla.
  • Pienien koreografioiden harjoittelu.
  • Monipuolinen musiikin käyttö - klassinen musiikki, kansanmusiikki, lastenmusiikki ja erilaiset musiikilliset tyylisuuntaukset ja niihin tutustuminen.Muskarien perheryhmät

Perheryhmissä 0 - 2 -vuotiaat lapset käyvät yhdessä aikuisen kanssa. Muskarissa lapsi pääsee kokemaan musiikkia vuorovaikutuksessa vanhemman kanssa. Muskarissa mm. lauletaan ja lorutellaan, liikutaan ja tanssitaan, soitetaan ja kuunnellaan. Musiikki herättelee musiikillista kiinnostusta, tukee kielellistä ja motorista kehitystä ja ennen kaikkea antaa valtavasti iloa.

3-vuotiaasta eteenpäin muskarit on tarkoitettu lapsille ilman aikuista. Lapset ovat jo enemmän mukana luomassa muskarin tarinallista kehittymistä ja siten pääsevät tekemään ja kokemaan musiikin seikkailuissa. Luomme myös omaa musiikkia sävellyttämisen keinoin. Alamme perehtyä leikin keinoin musiikin perusteisiin musiikillisia elementtejä unohtamatta. Ryhmissä syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja valmiuksia.

Soitinkaruselli

Soitinkaruselli mahdollistaa erilaisiin soittimiin tutustumisen soittotunneilla muutaman viikon välein vaihtuvin soittimin. Tämän jälkeen lapsi pääsee valitsemaan haluamansa soittimen jatkaakseen soittoharrastusta. Soitinkarusellissa on soittimina Musiken perusopetuksessa olevat soittimet, mutta soitinvalikoima vaihtelee vuosittain. Soitinten valinnassa otetaan huomioon lasten ikä ja kyky käsitellä valittua soitinta. Ryhmissä syvennetään aiemmin opittuja taitoja ja valmiuksia.
Ota yhteyttä 

Toimiston henkilökunta antaa mielellään lisätietoja opetuksesta sekä auttaa ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

✉️ Ota yhteyttä